Wieczór Chwały dla katechetów

22 wrzesień

W dniu 14 września nasza Wspólnota "Miłość i Łaska Chrystusa" poprowadziła w Pogórzu Wieczór Chwały dla katechetów diecezji bielsko-żywieckiej.

Był to wyjątkowy czas, w którym mogliśmy wspólnie głosić Słowo Boże, uwielbiać Pana Boga oraz wołać o Ducha Świętego. Chwała Panu!